_________________________

Yhteystiedot:


Tommi Ahokas

Puhelin: 0444401975

pbvuokraus(at)gmail.com

www.paintballvuokraus.com 32200 LOIMAA

________________________

PELIALUEET:

Utsurintie 2 (kaupunkisota) Ruopantie 110 (metsäsota)

________________________


VARAUSMAKSU 10€/SETTI

Paintball-vuokraus T.Ahokas
Tili nro: FI53800820006905
Y-Tunnus: 1319499-1 

_________________________

Näillä ehdoilla Paintball - vuokraus T. Ahokas (jäljempänä Yritys) ottaa vastaan varauksia ja luovuttaa varusteensa omatoimisten ryhmien käyttöön. Tavoitteena on turvallinen ja hauska omatoimipelitapahtuma.


1 § Varaajan opastusvelvoite. Varaaja on velvollinen opastamaan ryhmäänsä koko pelitapahtuman ajan, etenkin alussa, Vuokraajan Oppaan ohjeiden mukaisesti. 

2 § Varusteiden käyttötapa. Ryhmän pelaajien tulee kunnioittaa vuokraamiansa varusteita niin kuin ne olisivat omia. Maski ja merkkain eivät saa missään tilanteessa olla kosketuksissa maahan. Hiekkaisella tai multaisella varusteella pelaaminen on keskeytettävä välittömästi. Maskin puhdistaminen tulee tehdä Vuokraajan Oppaan ohjeistuksen mukaisesti, ainoastaan oheistarpeiston puhtailla välineillä. Maassa olevia tai maahan pudonneita värikuulia ei saa käyttää uudelleen.

3 § Vakuutukset ja vastuu. Varaaja vastaa vahingoista, jotka ovat vahingossa tai tahallisesti aiheutuneet vuokratuille varusteille, itselleen, kanssapelaajilleen, ulkopuolisille tai ympäristölle. Pelaajien on itse huolehdittava vakuutusturvasta, jonka katsovat tarpeelliseksi. Vuokraaja ei vastaa minkään tyyppisistä vahingoista tai laiminlyönneistä.

4 § Varusteiden palautus.  Ennen palautusta on varusteille tehtävä Vuokraajan Oppaassa mainitut perustoimenpiteet. Yritys tarkastaa palautettujen varusteiden määrät ja kunnon huollon yhteydessä viikon kuluessa palautuksen saapumisesta Yritykseen. Tämän ajan puitteissa Yritys voi laskuttaa varaajaa mahdollisesti ilmenneistä oleellisista puutteista tai varusteiden rikkoutumisista.

5 § Varauksen peruminen. Varaus voidaan peruuttaa 14 vrk ennen vuokrausajankohtaa, jolloin varaajalle palautetaan koko varausmaksu. Alle 14 vrk tehdyssä peruutuksessa varausmaksua ei palauteta.

6 § Muut ehdot.  Käytettävälle pelialueelle on oltava maanomistajan tai maanhaltijan lupa. varusteiden vuokraajan tulee olla 18-vuotta täyttänyt. Pelaajien minimi ikä 13 vuotta, vanhempien luvalla.  Vuokraushintaan ei vaikuta käytettyjen tai käyttämättä jätettyjen varustepakettien lukumäärä.

7 § Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia, varaaja/ryhmä ja Yritys, sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet vuokrauksesta.

  

Ohjeet:

 puhdista maski vain mukana annetuilla räteillä ja aineilla!

 jos kuula hajoaa piippuun,  kierrä piippu pois ja putsaa piippu rassilla. käytön jälkeen putsaa ase suuremmista maaleista ja liasta. jos aseessa on vikaa, merkatkaa jollain, että voidaan korjata.

 pullon asennus. laita aseen piippu alaspäin ja pullo kierteen huulille. kierrä ensin vastapäivään vähän ja sitten myötäpäivään omalla painolla, ei väkisin!